Selected:

COENZYME Q10

$52.00

COENZYME Q10

$52.00

Ubiquinol – ACTIVE form of coenzyme Q10 – 100 mg

DIETARY SUPPLEMENT

60 SOFT CAPSULES

INGREDIENTS: rapeseed oil, Ubiquinol KANEKA QHTM, glyceryl monooleate (fatty acid ester E475), beeswax (E901), lecithin from soybeans genetically unmodified (E322), corn gelatin (gelling agent E1422) from non-GMO corn, vegetable glycerol (humectant E422), carrageenan (E407), caramel (E150a), disodium phosphate (E339iii)

Recommended daily intake: 1 capsule daily after a meal. Do not exceed recommended servings.

PRECAUTIONS: The product is intended for adults. Not recommended for use during pregnancy and lactation. Do not use in case of hypersensitivity to any ingredient. The product cannot be used as a substitute for a varied diet and a healthy lifestyle that are important for the proper functioning of the body.

STORAGE CONDITIONS: Keep out of reach of children, in a dry place at room temperature. Protect from light.

MADE IN JAPAN

IMPORTANT INFORMATION: Because of the confusion regarding the use of carrageenan in food supplements, we explain as follows: Scientific branch Kaneka in Japan, which is the world’s ONLY manufacturer of coenzyme Q10 in the form of Ubiquinol informs as follows: Some reports indicate that carrageenan (sometimes featured on many supplement labels as E407) is an ingredient suspected of its relation to emergence of cancer. These reports are the result of research conducted on rodents, which were given excessive amounts of carrageenan. Moreover, in other animals such as monkeys, there was no toxicity. For this reason, there is even no specified maximum daily allowance.

In this regard, the International Committee of Experts in Food Additives states that the carrageenan contained in quantities which are used in food supplements is COMPLETELY SAFE FOR HUMANS.

Additional information:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12389870?dopt=…
http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v042…
http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v48j…

We note again that the Japanese company Kaneka is the world’s only provider of ubiquinol, and so any company that sells the coenzyme is supplied from the same source. However, not every distribution company reveals entire composition of its ubiquinol. It is a matter of honesty to the customer.


Ubichinol – AKTYWNA forma koenzymu Q10 – 100 mg

SKŁADNIKI:

olej rzepakowy,
Ubichinol KANEKA QHTM,
monooleinian glicerolu (ester kwasu tłuszczowego E475),
wosk pszczeli (E901),
lecytyna sojowa z soi niemodyfikowanej genetycznie (E322),
żelatyna kukurydziana (substancja żelująca E1422) z kukurydzy niemodyfikowanej genetycznie,
glicerol roślinny (substancja utrzymująca wilgoć E422),
karagen (E407),
karmel I (E150a),
fosforan disodowy (E339iii)

Składniki odżywcze w porcji dziennej (1 kapsułka): Ubichinol KANEKA QH ™ 100 mg

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 1 kapsułka dziennie po posiłku.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Produkt przeznaczony dla dorosłych. Nie zaleca się stosowania w ciąży i w okresie karmienia.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia, które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem.

WYPRODUKOWANE W JAPONII

WAŻNA INFORMACJA:

Ze względu na zamieszanie dotyczące stosowania karagenu w suplementach diety, wyjaśniamy jak następuje:

Oddział naukowy firmy Kaneka w Japonii, która jest JEDYNYM na świecie producentem Koenzymu Q10 w postaci UBICHINOLU (lub Ubiquinolu)informuje jak następuje:
Niektóre doniesienia informują o tym, że karagen (czasami opisywany na wielu etykietach suplementów jako E407) jest dodatkiem podejrzanym o jego związek z powstaniem choroby nowotworowej. Te doniesienia są rezultatem badań przeprowadzonych tylko na gryzoniach, którym podawano NADMIERNE ilości karagenu. Co więcej, u zwierząt „wyższych” jak np. małpy nie stwierdzono żadnej toksyczności. Z tego powodu nie określono nawet maksymalnego dopuszczalnego dziennego spożycia.
W związku z tym, Międzynarodowy Komitet Ekspercki ds. Dodatków do Żywności stwierdza, że karagen zawarty w ilościach jakie są stosowane w suplementach diety jest CAŁKOWICIE BEZPIECZNY DLA CZŁOWIEKA.
Zwracamy uwagę ponownie na to, że japońska firma Kaneka jest JEDYNYM na świecie dostawcą ubichinolu, a więc każda firma sprzedająca ten koenzym zaopatrywana jest z tego samego źródła. Nie każda jednak firma dystrybucyjna ujawnia w całości skład sprzedawanego przez nią ubichinolu. Jest to kwestia uczciwości w stosunku do klienta.

Ilość: 60 kapsułek (60 porcji dziennych)

In stock

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Additional information

Weight 2 oz
Dimensions 3.5 × 2 × 2 in
Close Menu
×
×

Cart