Selected:

SIMPLE DETOX

$17.99

Out of stock

SIMPLE DETOX

$17.99

Simple Detox

Natural organic and NON-GMO colon cleanser and detoxifier.

 • Prevents occasional constipation and improves digestion
 • Increases energy and concentration
 • Jumpstarts Weight loss
 • Supports overall colon health
 • Encourages whole body detox
 • Reduce Joint Inflammation
 • Maintain healthy skin
 • Hair and nails grow stronger and grow faster
 • Supports tooth and gum health
 • Maintain a healthy respiratory tract
 • Menopause has less symptoms including hot Flashes & Mood swings
 • Healthier urinary tract

May help to absorb methyl mercury, E. coli, endotoxins, viruses, organophosphate pesticide residues, and drug residues.

Supplement Facts: Serving Size 10g. Servings 25.

Amount per serving: Fossil Shell Flour 9g. Sodium Bicarbonate 1g.

Ingredients: 100% Food Grade Diatomaceous Earth – Fossil Shell Flour 90%. Sodium Bicarbonate 10%

Directions: Mix ½ teaspoon in water for the first 7 days, then every 7 days there-after please increase your dose by ½ teaspoon until you reach 1 level tablespoon.

100% Pure Natural, non-GMO, vegan, gluten-free, low-carb.

Contains no additives, preservatives, fillers, or artificial flavors or colors.

WARNING: Pregnant or lactating women, diabetics, hypoglycemics and people with known medical conditions and/or taking drugs should consult with licensed physician and/or pharmacist prior to taking dietary supplements.

Discontinue use and consult a doctor if adverse reactions occur.

Disclaimer: These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. There is no guarantee of specific results and results can vary.

Store in cool dry place in a sealed container, keep out of reach of children.

Weight 8,8oz/250g


Simple Detox

Naturalny, organiczny i NON-GMO, bezglutenowy, o niskiej zawartości węglowodanów.

Zapobiega zaparciom i poprawia trawienie
Zwiększa energię i koncentrację
Powoduje utratę masy ciała
Poprawia ogólny stan jelita grubego
Pomaga w detoksykacji całego ciała
Zmniejsza zapalenie stawów
Utrzymuj zdrową skórę
Włosy i paznokcie stają się silniejsze i rosną szybciej
Poprawia zdrowie zębów i dziąseł
Utrzymuje zdrowy układ oddechowy
W przypadku menopauzy mniej objawów (uderzenia gorąca, poprawa nastroju)
Lepiej pracujący układ moczowy

Może pomóc w absorpcji rtęci metylowej, E. coli, endotoksyn, wirusów, pozostałości pestycydów organofosforanowych i pozostałości leków.

Sposób użycia: zmieszaj ½ łyżeczki w wodzie przez pierwsze 7 dni, następnie co 7 dni, zwiększaj dawkę o ½ łyżeczki, aż osiągniesz 1 poziom łyżki stołowej.

Nie zawiera dodatków, konserwantów, wypełniaczy ani sztucznych aromatów lub kolorów.

OSTRZEŻENIE: Kobiety w ciąży lub karmiące piersią, diabetycy, hipoglikemicy i osoby przyjmujące leki powinny skonsultować się z lekarzem i / lub farmaceutą przed przyjęciem suplementów diety.

Przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia działań niepożądanych.

Zastrzeżenie: Te oświadczenia nie zostały ocenione przez Food and Drug Administration. Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie. Nie ma gwarancji konkretnych wyników, a wyniki mogą się różnić.

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w zamkniętym pojemniku, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Waga 8,8oz/250g

Out of stock

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Additional information

Weight 10 oz
Dimensions 6 × 8 × 3 in
Close Menu
×
×

Cart