VOLCANIC CLAY AND MINERAL MUD

VOLCANIC CLAY AND MINERAL MUD

$7.00

In stock

SKU: COS0096 Categories: , , ,

CLAY-MINERAL MUD 48G
100% NATURAL PRODUCT (ORGANIC)

Mud clay-mineral mud mud sachet 48g
A natural product from the depths of the Earth
Concentrate of biologically active substances, amino acids, lipids, vitamins and necessary for the proper functioning of the body elements such as calcium, potassium, magnesium, manganese, strontium, zinc, selenium, sulfur
The ingredients of the product stimulate the endocrine and immune system
Cleanses the body of toxins, provides bacterial protection, regeneration, lasting hydration, healing.

Mud clay-mineral mud mud sachet 48g – mineral from Crimean Lake Saki: a natural product from the depths of the Earth. Concentrate of biologically active substances, amino acids, lipids, vitamins and elements necessary for the proper functioning of the body, such as calcium, potassium, magnesium, manganese, strontium, zinc, selenium, sulfur. The ingredients of the product stimulate the endocrine and immune systems. They cleanse the body of toxins, provide bacterial protection, regeneration, lasting hydration, healing.

Store at 5 to 25 degrees, after opening store at 5 degrees for up to 6 months.

For more information on the use of the product: https://medycynaludowa.com/instrukcja-stosowania-borowiny/

The product is used in the center of The Academy Of Regenerative Medicine, using the author’s method of Aliaksandr Haretsky carries out a comprehensive cleansing and regeneration of the body. This unique method allows not only to heal the damaged parts of the body, but the entire body by cleansing it of toxins, eliminating the main causes of disease, strengthening the immune system and activating self-renewal of the body. This method is considered the world’s only effective method of healing from many incurable diseases. Its side effect is even highly recommended, as it is rejuvenation and halting the aging process of the body. More about the center http://www.medycynaludowa.com

Posted product descriptions are for informational purposes only. They are not a substitute for consultation with a doctor and cannot be the basis for the use of any medical devices, pharmaceuticals or forms of therapy. Any decisions regarding the above should be consulted with your doctor.

BOROWINA IŁOWO – MINERALNA 48G
PRODUKT 100% NATURALNY (ORGANIC)

Błoto iłowo-mineralne borowina saszetka 48g
Naturalny produkt z głębi Ziemi
Koncentrat substancji biologicznie czynnych, aminokwasów, lipidów, witamin oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu pierwiastków takich jak wapń, potas, magnez, mangan, stront, cynk, selen, siarka
Składniki produktu pobudzają system hormonalny i immunologiczny
Oczyszcza organizm z toksyn, zapewnia ochronę bakteryjną, regenerację, trwałe nawilża, goi.

Błoto iłowo-mineralne borowina saszetka 48g – mineralne z krymskiego jeziora Saki: naturalny produkt z głębi Ziemi. Koncentrat substancji biologicznie czynnych, aminokwasów, lipidów, witamin oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu pierwiastków takich jak wapń, potas, magnez, mangan, stront, cynk, selen, siarka. Składniki produktu pobudzają system hormonalny i immunologiczny. Oczyszczają organizm z toksyn, zapewniają ochronę bakteryjną, regenerację, trwałe nawilżają, goją.

Przechowywać w temperaturze od 5 do 25 stopni, po otwarciu przechowywać w temperaturze do 5 stopni do 6 miesięcy.

Więcej informacji stosowaniu produktu: https://medycynaludowa.com/instrukcja-stosowania-borowiny/

Produkt wykorzystywany jest w ośrodku The Academy Of Regenerative Medicine, wykorzystując autorską metodę Aliaksandra Haretskiego przeprowadza kompleksowe oczyszczanie i regenerację organizmu. Ta unikalna metoda pozwala nie tylko na uzdrowienie uszkodzonych części ciała, lecz całego organizmu poprzez oczyszczenie go z toksyn, likwidację głównych przyczyn powstania choroby, wzmocnienie układu odpornościowego i uruchomienie samoodnowy organizmu. Metoda ta uznawana jest za jedyną na świecie skuteczną metodę uzdrawiania z wielu chorób nieuleczalnych. Jej skutek uboczny jest wręcz bardzo porządany, gdyż jest nim odmłodzenie i powstrzymanie procesu starzenia się organizmu. Więcej o ośrodku http://www.medycynaludowa.com

Zamieszczone opisy produktów mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z lekarzem.

0
    0
    Your Cart
    Your shopping cart is emptyReturn to the store