REDOX H+ WATER GENERATOR (FOR ONE YEAR)

REDOX H+ WATER GENERATOR (FOR ONE YEAR)

$100.00

In stock

SKU: PROD0002 Categories: , ,

H+ generator for producing Redox water – for one year

Redox water (due to its beneficial effects on our body, also called healing water) – water saturated with hydrogen (hydrogen released from the rod is the main cause of the powerful antioxidant properties of such water).

Redox water has healing properties. It deacidifies the body, protects the body against the harmful effects of free radicals, premature aging, and enables the regeneration of damaged cells.

Clinical trials conducted by Dr. Hidemitsu Hayashi and Dr. Muneori Kawamura using water with active hydrogen have shown incredible effectiveness in the treatment of diseases such as:

– diabetes, diabetic foot (an effect on reducing blood glucose levels has been observed),

– coronary heart disease, hypertension, some heart diseases

– asthma,

– rheumatism,

– gout,

– Crohn’s disease,

– skin diseases related to collagen loss,

– immunological resistance disorders,

– cancer,

– chronic constipation, diarrhea,

– allergies and much more!

REDOX water will help:

– for regeneration and restoration of vitality in severe chronic conditions.

– it will improve your overall condition and support self-healing processes

– increases the body’s immunity level.

Oxygenates the body. It improves the absorption and greater effectiveness of the use of vitamins, minerals and nutrients. Normalizes digestive processes and secretion of gastric juices. It influences metabolism and thus body weight gain. Improves blood circulation and metabolism. Improves eyesight. It affects the faster healing of wounds and ulcers, the disappearance of cellulite and the reduction of wrinkles. Stimulates hair regeneration. It contributes to healthier and more restful sleep. Supports the development of positive bacterial and probiotic flora of the digestive system. It increases the vitality, activity and endurance of the body.

The use of Redox water increases skin hydration (which is especially important for older people, where natural hydration is significantly reduced). Using such water to wash your face significantly improves skin firmness and reduces wrinkles. Of course, not after a single use :).

Use

The H+ generator is very efficient. It can be used intensively for a minimum of one year (smaller) or 2 years (larger), producing two liters of water a day. It is recommended to use the H+ Generator, preferably in glass bottles, immersing it in water (e.g. on a thread), filling the water up to the cap. After about 15-30 minutes, the Redox of water increases to over -300mV. And this is a sufficient level for use as treated water. Using the Generator for longer than the recommended 1/2 hour results in an increase in water Redox, even above -500mV. After removing the Generator from the water, gently dry it of water – it can be stored in its original packaging.

Attention! After some time, blackening may appear on the Generator, which can be easily removed, e.g. with a slice of lemon. Just gently wipe the rod to give it a completely new look.

Our own research showed the incredible effectiveness and efficiency of the H+ Generator

The H+ generator is manufactured in specialized laboratories according to a very complex technology of extruding a magnesium rod in a shield of special gases. Its structure contains large amounts of hydrogen, which is the main carrier and the reason for improving the REDOX parameter of water.

What is the Redox Potential of Water? Hardly anyone talks about him. Redox is an indicator of water quality. Our body’s cells require body fluids with a potential between -25mV and -200mV for energy transformation. Water – the so-called “tap” or mineral water available in stores has a redox level of +200mV to +400mV. Free radicals occur in drinks with a positive Redox potential. And free radicals destroy proteins and even DNA in our body. They cause our cells to die, which makes us age faster and get sick more often. Free radicals also often cause cancer. Thanks to water with a negative Redox potential, free radicals lose hope of survival. During the reaction to improve the Redox of water, not only hydrogen is released in large quantities (active hydrogen is an excellent and merciless antioxidant), but also a lot of magnesium ions. In a very pure and easily digestible form.

Generator H+ do wytwarzania wody Redox – na rok

Woda Redox (ze względu na zbawienne działanie na nasz organizm nazywana też wodą uzdrawiającą) – woda nasycona wodorem (uwalniony z pręta wodór jest głównym sprawcą potężnych właściwości antyoksydacyjnych takiej wody).

Woda Redox posiada lecznicze właściwości. Odkwasza organizm, chroni organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, przedwczesnym starzeniem, umożliwia regeneracje zniszczonych komórek.

Badania kliniczne przeprowadzone przez Dr Hidemitsu Hayashi oraz Dr Muneori Kawamura, stosujących wodę z aktywnym wodorem wykazały niesamowitą skuteczność w leczeniu takich chorób jak:

– cukrzyca, stopa cukrzycowa (zaobserwowano wpływ na obniżanie poziomu glukozy we krwi),

– choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, niektóre choroby serca

– astma,

– reumatyzm,

– dna moczanowa,

– choroba Crohna,

– choroby skóry związane z ubytkiem kolagenu,

– zaburzenia odporności immunologicznej,

– nowotwory,

– chroniczne zaparcia, biegunka,

– alergie i wiele innych!

Woda REDOX pomoże:

– przy regeneracji i przywracaniu sił witalnych w ciężkich przewlekłych stanach.

– poprawi ogólną kondycji i wesprze procesy samouzdrawiania

– zwiększy poziom odporności organizmu.

Dotlenia organizm. Polepsza przyswajanie oraz większą skuteczność stosowania witamin, minerałów i składników odżywczych. Normalizuje procesy trawienne i wydzielania soków żołądkowych. Ma wpływ na na przemianę materii i tym samym na przyrost wagi ciała. Poprawia krążenie krwi i przemianę materii. Poprawia wzrok. Wpływa na szybsze gojenie ran i owrzodzeń, na zanikanie cellulitu i spłycanie zmarszczek. Stymuluje regenerację włosów. Wpływa na zdrowszy i spokojniejszy sen. Wspiera rozwój pozytywnej flory bakteryjno – probiotycznej układu pokarmowego. Powoduje wzrost witalności, aktywności oraz wytrzymałości organizmu.

Zastosowanie wody Redox zwiększa nawodnienie skóry, (co jest szczególnie ważne dla osób starszych, gdzie naturalne nawodnienie znacznie się zmniejsza się). Stosowanie takiej wody do przemywania twarzy poprawia zdecydowanie jędrność skóry i zmniejsza zmarszczki. Oczywiście nie po jednorazowym stosowaniu :).

Stosowanie

Generator H+ jest bardzo wydajny. Można go intensywnie używać minimum przez rok (mniejszy) lub 2 lata (większy), wytwarzając dziennie dwa litry wody. Zaleca się aby stosować Generator H+ najlepiej w szklanych butelkach, zanurzając go w wodzie (np. na nitce), uzupełniając wodę po samą nakrętkę. Po około 15-30 minutach Redox wody podnosi się do poziomu ponad -300mV. I jest to wystarczający poziom do zastosowań jako uzdatnionej wody. Stosowanie Generatora przez czas dłuższy niż zalecane 1/2 godziny skutkuje powiększeniem Redox-u wody, nawet powyżej -500mV. Po wyjęciu Generatora z wody należy go delikatnie osuszyć z wody – można go przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Uwaga! Po pewnym czasie może pojawić się na Generatorze zaczernienie, które bardzo łatwo usuwa się np. przy pomocy plasterka cytryny. Wystarczy delikatnie przetrzeć pręt, aby nabrał on zupełnie nowego wyglądu.

Wykonane badania własne wykazały niesamowitą skuteczność i wydajność Generatora H+

Generator H+ wytworzony jest w specjalistycznych laboratoriach według bardzo skomplikowanej technologii wytłaczania pręta magnezowego w osłonie ze specjalnych gazów. W swojej strukturze zawiera duże ilości wodoru, który jest głównym nośnikiem i przyczyną poprawy parametru REDOX wody.

Co to jest potencjał Redox wody? Mało kto o nim mówi. Redox to wskaźnik jakości wody. Komórki naszego ciała do przemian energetycznym wymagają płynów ustrojowych o potencjale zawartym pomiędzy -25mV a -200mV. Woda – tzw. “kranówka” czy też wody mineralne dostępne w sklepach mają redox na poziomie +200mV do +400mV. W napojach o dodatnim potencjale Redox występują wolne rodniki. A wolne rodniki niszczą w naszym organizmie białka, a nawet DNA. Przez nie umierają nasze komórki, tym samym szybciej się starzejemy, częściej chorujemy. Wolne rodniki często powodują też nowotwory. Dzięki wodzie o ujemnym potencjale Redox wolne rodniki tracą nadzieję na przetrwanie. W trakcie reakcji poprawy Redox-u wody uwalnia się do niej nie tylko wodór w dużych ilościach (aktywny wodór to doskonały i bezlitosny antyutleniacz), ale również dużo jonów magnezu. W bardzo czystej i łatwo przyswajalnej postaci.

Przybliżony potencjał Redox

Aqueous material

Potencjał Redox, mV

Aqueous material

Potencjał Redox, mV

Woda nasycona wodorem H2

-600

Woda destylowana

+250

Ludzkie komórki

-170 ~ -290

Woda mienralna

+300 ~ +400

Beztlenowa fermentacja drożdz

-180

Woda z kranu

+300 ~ +400

Anaerobic soil

-100

Powierzchnia wody morskiej

~+400

Zielona herbata

-100

Głębia morska (~2000 m)

~+430

Mleko matki

-70

Basen

+400 ~ +475

Woda niegazowana

+200

Woda nasycona O2

+600

0
    0
    Your Cart
    Your shopping cart is emptyReturn to the store